top of page
Vintage Bookstore

Erasmus +

KGZ ŠIRI HORIZONTE/ ZCL WIDENS HORIZONS

O projektu

O projektu

Knjižnice grada Zagreba u 2022. godini postale su nositelj Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih. Erasmus akreditacija omogućuje Knjižnicama grada Zagreba u narednom razdoblju do 2027. godine jednostavniji pristup financijskim sredstvima za učvršćivanje međunarodne suradnje i razmjenu prakse s inozemnim partnerima, za stvaranje novih iskustva, ali i za jačanje promotivnih aktivnosti. To će osigurati ustanovi dodatni razvoj poslovanja i poticaj djelatnicima za inovacije u svakodnevnom radu.

Ciljevi

Knjižnice grada Zagreba zacrtale su tri glavna cilja u svom Erasmus planu:

zagorka.jpg

1. Jačanje informatičke i informacijske pismenost

Jačanje kapaciteta u segmentu informacijske i informatičke pismenosti općenito je važno iz više razloga. Prije svega značajno je za jačanje demokratskih društava, čime se osigurava snažnija medijska pismenost, te omogućava  pristup informacijama i različitim uslugama. Knjižnice grada Zagreba planiraju kroz mobilnost osnažiti svoje djelatnike u segmentu informatičke i informacijske pismenosti putem strukturiranih tečajeva, ali i praćenja rada kolega posebice u segmentu programa i usluga za odrasle korisnike, s naglaskom na starije osobe. U tom smislu planira se pohađanje strukturiranih tečajeva na temu edukacije odraslih, informacijske pismenosti, medijske pismenosti, upotrebe novih tehnologija i slično. Cilj provedbe takve mobilnosti jest osmišljavanje edukativnih programa, ponajviše praktičnih radionica za korisnike knjižnica. Očekuje se i kreiranje novih inovativnih sadržaja kojima bi se lakše privuklo publiku kao što je korištenje AR ili VR tehnologija. Kroz iduće razdoblje planiraju se pojačane aktivnosti u osmišljavanju programa edukacije informatičke i informacijske pismenosti, posebno u korištenju knjižničnih aplikacija. Rezultati bi trebali biti vidljivi kroz broj aktivnosti i broj korisnika koji su dolazili na aktivnost. Knjižnice grada Zagreba već su provodile takvu vrstu edukacija za koje se vodila redovita evidencija polaznika (ili za koje je bilo potrebno voditi evidenciju korisnika), a povremeno se provode istraživanja i evaluacije zadovoljstva korisnika provedenim programom. Također, očekuje se povećanje statističkih podataka kada je u pitanju korištenje online usluge Knjižnica grada Zagreba te ukupno povećanje broja upisanih članova.

2. Digitalna inkluzija

U današnjem svijetu rastuće upotrebe tehnologija sve više se povećava digitalni jaz. Mnogi građani stavljeni su u nepovoljan položaj bilo zbog nemogućnosti korištenja digitalnih uređaja bilo zbog nesnalaženja u digitalnom svijetu. Zato među osnovnim ciljevima Knjižnica grada Zagreba jest stvaranje uvjeta za praćenje brzih tehnoloških promjena, pomoć građanima da postanu e-građani te osiguravanje usluga i programa za digitalno okruženje. Osim korisnika, pred istim problemom se nalaze i knjižničari koji svoje sposobnosti i vještine moraju kontinuirano nadograđivati i prilagođavati potrebama korisnika. Putem mobilnosti i posjeta suvremeno opremljenim knjižnicama, djelatnici bi trebali naučiti koje usluge i aktivnosti mogu poslužiti u svrhu smanjivanju digitalnog jaza. Pritom se očekuje upoznavanje i s novim, suvremenim uređajima koji se koriste u knjižnici posebice u svjetlu opremanja i izgradnje nove zgrade Gradske knjižnice kao najvažnijeg projekta Knjižnica grada Zagreba. Kroz iduće razdoblje planirano je osuvremenjivanje informatičke opreme u Knjižnicama grada Zagreba. Očekuje se da će djelatnici koji su sudjelovali u mobilnosti biti angažirani na poslovima opremanja knjižnica spomenutom novom opremom, ali i u osmišljavanju programa za edukaciju odraslih korisnika o načinima korištenja te opreme. Osim edukacijskog, programi bi trebali buti i kreativnog sadržaja kako bi umanjili zazor koji odrasli korisnici, a posebno starije osobe, mogu imati prilikom upotrebe takvih uređaja.

3. Pojačati promotivne aktivnosti

Knjižnice grada Zagreba trenutno zahvaćaju 15% ukupnog stanovništva grada unutar kojeg djeluju i tek treba dostići propisani Standard za narodne knjižnice Republike Hrvatske. Pohađanjem standardiziranih tečajeva usmjerenih prema promotivnim aktivnostima, kao što su komunikacijske vještine, ali i storytelling, te praćenje rada kolega knjižničara, koji su uspješni u brendiranju svojih ustanova i privlačenju novih korisnika koji se do tada nisu koristili knjižnicama, djelatnike se želi unaprijediti u promišljanju dosadašnjih promotivnih okvira. Cilj takvih aktivnosti jest privući korisnike koji nisu knjižnicu doživljavali kao mjesto neformalnih oblika edukacije, odnosno kao prostor otvorenog za različite aktivnosti od korištenja novih tehnologija do susreta različitih generacija i kultura. Kroz iduće razdoblje očekuje se nadmašiti minimum za broj korisnika koji dolaze u knjižnicu propisan Standardom za narodne knjižnice. Također, pojačane promotivne aktivnosti trebale bi osnažiti postojeće korisnike da i dalje sudjeluju na edukativnim programima te da koriste knjižnicu za sve oblike neformalnog cjeloživotnog učenja.

litvanci.jpg

Projektno razdoblje

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 6. 2023.- 31. 8. 2024.
UKUPNA SREDSTVA: 18.270,00 eura
AKTIVNOSTI:
- pohađanje tečajeva, praćenje rada
- 9 djelatnika Knjižnica grada Zagreba
Kroz spomenuto projektno razdoblje predviđeno je i jedno putovanje koje bi se ostvarilo kao zeleno putovanje (autobusom, vlakom, dijeljenjem automobila i sl.).

Workspace
Natječaj

Sudjelovanje u mobilnosti kroz Erasmus akreditaciju namijenjeno je djelatnicima Knjižnica grada Zagreba koji rade s odraslim korisnicima, voditeljima knjižnica i upravljačkom menadžmentu, odnosno svima koji su uključeni u proces osmišljavanja edukativnih programa za odrasle korisnike. Prilikom sudjelovanja u mobilnosti očekuje se angažman u smislu osmišljavanja novih aktivnosti, osmišljavanja i sudjelovanja u izradi promotivnih i diseminacijskih planova, a sve u skladu sa zacrtanim ciljevima.
Za svako projektno razdoblje na ovoj će stranici biti raspisan natječaj za sudjelovanje djelatnika Knjižnica grada Zagreba u mobilnosti.

 

NATJEČAJ ZA 1. PROJEKTNO RAZDOBLJE

27. 12. 2023. – 12. 1. 2024.

Knjižnice grada Zagreba raspisuju natječaj za sudjelovanje djelatnika Knjižnica grada Zagreba u mobilnosti za projektno razdoblje od 1. lipnja 2023. do 31. kolovoza 2024.

Natječaj traje od 27. prosinca 2023. do 12. siječnja 2024. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti svi knjižničarski djelatnici Knjižnica grada Zagreba koji rade edukativne programe za odrasle korisnike. Za sudjelovanje u mobilnosti potrebno je napisati motivacijsko pismo od maksimalno 1 kartice teksta (1 800 znakova). Motivacijsko pismo mora sadržavati:

  • motivaciju za putovanje i sudjelovanje u projektu mobilnosti (iskazivanje interesa za sudjelovanje  i preuzmanje obaveze odlaska u neku od europskih zemalja u trajanju od 5 do 10 dana)

  • motivaciju za provođenje aktivnosti (objasniti na koji način će se primijeniti naučena znanja tijekom mobilnosti u svakodnevni rad, primjena mora biti usklađena s postavljenim ciljevima Erasmus plana)

  • motivaciju za provođenje diseminacije (iskazivanje spremnost za različite promotivne aktivnosti nakon provedene mobilnosti koje uključuju i pisanje članaka, izvještaja i sl.).

Motivacijska pisma šalju se elektroničkom poštom na adresu: erasmus@kgz.hr.

Odluku o djelatnicima koji su prošli na natječaju donijet će tročlano Povjerenstvo do 12. veljače 2024. Odluka će biti javno objavljena na ovim mrežnim stranicama. 

 

Rezultati natječaja za 1. projektno razdoblje

1. Aleksandra Cvitković

2. Maja Pranić  

3. Iva Lorković

4. Dinka Markulin

5. Tito Kliska

Ostali sudionici u ovom projektnom razdoblju mobilnosti izabrani su kao dio upravljačkog menadžmenta. To su pomoćnici ravnateljice zaduženi za različiti segmente poslovanja te stručna suradnica za marketing, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju.

Riječ je o osobama čija zaduženja unutar ustanove su usko vezana uz ostvarivanje ciljeva Erasmus plana.   

Sve osobe koje su poslale motivacijsko pismo bit će uzete u obzir tijekom idućeg projektnog razdoblja.

Gdje smo bili?

beautiful-view-zagreb.jpg

Krakow:
22. – 26. 9. 2021.

krakow.jpg
beautiful-view-port-colorful-buildings-captured-copenhagen-denmark.jpg

Kopenhagen:
8. – 12. 9. 2021.

kopenhagen.jpg

Suradnja kroz Erasmus

vilinus.jpg

Praćenje rada knjižničara
iz Litve

Knjižnice grada Zagreba u svibnju 2023. godine posjetila je grupa knjižničara narodnih knjižnica litvanske regije Klaipeda. Bila je to prigoda da se upoznaju s radom Knjižnica grada Zagreba, ali i da predstave rad narodnih knjižnica u litvanskoj regiji Klaipeda. Osim Gradske knjižnice, litvanski knjižničari posjetili su i Knjižnicu Augusta Cesarca gdje su, među ostalim, upoznali s aktivnostima i programom Američkog kutka.

U listopadu 2023. godine Knjižnice grada Zagreba posjetila je druga grupa knjižničara iz Vilniusa.

palencia.jpg

Praćenje rada polaznika španjolske škole stranih jezika

Knjižnice grada Zagreba ugostile su od 11. do 15. prosinca grupu odraslih polaznika škole stranih jezika iz grada Palencia (Official Language School Of Palencia). Grupa od šest odraslih polaznika i dvije pratiteljice obišla je četiri knjižnice: Gradsku knjižnicu, Knjižnicu Marije Jurić Zagorke, Knjižnicu Medveščak te Knjižnicu Augusta Cesarca. Osim upoznavanja s radom Knjižnica grada Zagreba, gosti su imali prilike sudjelovati u zanimljivom programu od susreta sa srednjoškolcima Klasične gimnazije do izlaganja u okviru programa Discover America. Bila je to prilika ne samo za njihovo usavršavanje engleskog jezika, već i za međukulturalni dijalog – upoznavanje s  provincijom Palenciom, kulturom, znamenitostima, hranom i običajima.  

bottom of page